ძეხვი გროდნენსკი, 'მოხარშული გროდნენსკაია' ხბოს ხორცი 100 გ.

მიუწვდომელია Online