კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

ჩვენი ვებ-გევრდიდან ნებისმიერი პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ სრულად ეთანხმებით მომხმარებლის კონფიდენციალურობის განაცხადს. განაცხადის პირობებში შეიძლება დროთა განმავლობაში შევიდეს ცვლილებები. გთხოვთ, რეგულარულად ადევნოთ თვალი მას.

ვებ-გვერდი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას, დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია და არ გადასცეს ის მესამე მხარეს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.